LÄRDOMAR FRÅN ÅRTIONDENS LOPP

Rötter i nordfinländsk företagsamhet

Profins historia startade för över 40 år sedan i Kyngäs Sahakylä by i Pudasjärvi i norra delen av Finland. I samma trakter har man sågat råvaror för byggbehov i över 200 år. Företagets grundare Martti Haapala utvecklade då en sågteknik som möjliggjorde en enastående hållbar konstruktion.
Med samma teknik tillverkar vi fortfarande våra skjutdörrar.

Unik sågningsmetod

Vi sågar träet längs fiberriktningen enligt den traditionella japanska masame sågmetoden. Med den fiberriktade sågmetoden skadar sågen inte trädets fibrer, utan vi kan ta tillvara träets struktur så att det håller i alla förhållanden. Samtidigt lyfter den fram träets diskreta elegans och tidlösa skönhet.

Rätt material redan under Englands storhetstid

Det tätfibriga, senvuxna kärnvirket var rätt material en gång i tiden när den brittiska krigsflottan byggdes och är det i högsta grad än idag. Företagets verksamhet i sin nuvarande form fick sin början i slutet av 70-talet. Ända sedan dess har den centrala tanken i tillverkningen av skjutdörrar och fönster varit en livscykel på årtionden, till och med århundraden.

Fönsterbyggarnas lärdomar som grund

Riktgivande har varit de lärdomar som Pudasjärvi kyrkas fönstersnickare lämnat efter sig. Kyrkan stod färdig 1781 och representerar den nyklassiska stilen. Under 90-talet lärde vi oss hur masame sågtekniken kombineras med hanteringen av senvuxet kärnvirke. De stränga japanska kvalitetskraven har lärt oss att lösa detaljer som varit nya inom den finländska fönsterindustrin.

Traditionellt snickarkunnande och modern teknologi

Under det senaste årtiondet har Profin blivit ett kvalitetsbegrepp inom glasskjutdörrar. Idag kombinerar vi modern teknologi med traditionellt snickarkunnande. Vi är marknadsledare på vår hemmamarknad både i villaboende och våningshus och har en stadig tillväxt i Norden och EU.

Framgångsrika samarbeten

Idag är Profin ett internationellt företag med export till 30 länder runtom i världen. Allt vi gör baserar sig på gott samarbete med arkitekter och planerare, byggindustrin och husbyggare. En lång erfarenhet av projektleveranser och en effektiv produktion gör oss till en utmärkt samarbetspartner för tekniskt krävande projekt.

 

 

Profin Sverige

Tegeluddsvägen 31, 115 41, Stockholm