FRÅN GENERATION TILL GENERATION.
VÅRA PRINCIPER FÖR HÅLLBAR UTVECKLING

Beaktande av kraven på energieffektivitet

I planeringen av fogar, tätningar och strukturer utgår vi ifrån att varje produkt vi tillverkar redan I standardutförande fyller dagens krav på miljö- och energieffektivitet.

Ett minimum av materialsvinn

Rätt vald struktur, noggrann bearbetning och ytbehandling garanterar att produktionen inte belastar miljön mer än nödvändigt och att produkten håller så länge som möjligt.

Framtidens möjligheter

Vi utvecklar ständigt nya, allt mer ekologiska alternativ så du kan påverka vår gemensamma miljö och framtid.

 

Trä – det hållbara valet

Vi tillverkar alla våra produkter av trä. Rätt använt och skött håller trä från generation till generation. Som förnybar och efterbehandlingsbar naturresurs är detta ett mycket ekologiskt val.

 

 

Den ekologiska verksamheten

För att känna igen och minimera miljöverkningarna i vår produktion använder vi ISO 14001-systemet som stöder det ekologiska I verksamheten.

Förebyggande simulering

Vi utnyttjar 3D teknologi som minimerar behovet av fysiska modeller och höjer produkternas förädlingsgrad före produktionsskedet. På så sätt minskar vi betydligt mängden råvara som går till återvinning och slutändamålet.

Återvinning av material

Vi återvinner alla materialrester så långt som möjligt effektivt och korrekt. De material vi inte kan återvinna strävar vi att utnyttja till exempel som värmeenergi.

 

Profin Sverige

Tegeluddsvägen 31, 115 41, Stockholm